Pieteikties

Ja Tu esi absolvējis Latvijas Universitāti (LU), Tevi saista LU Absolventu kluba mērķi un Tu redzi gan savu ieguvumu, gan savu devumu to īstenošanā,

vai

ja Tu šobrīd vēl studē vai kādreiz esi studējis LU un vēlies palīdzēt LU Absolventu klubam ar savu darba sparu, aktivitāti un ieinteresētību, kļūsti par kluba biedru!

Reģistrēties par biedru

Kluba pamata biedram ir pienākums ievērot kluba statūtus un ētikas kodeksu, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, kā arī vismaz reizi gadā maksāt biedra naudu, kuras minimālais apmērs ir 2 euro mēnesī jeb 24 euro gadā).

Ja neesi absolvējis Latvijas Universitāti, pirmo gadu Klubā būsi biedra kandidāts.

Biedra kandidātam ir pienākums ievērot kluba statūtus un ētikas kodeksu, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, vismaz reizi gadā maksāt biedra naudu apjomā pēc savas izvēles, kā arī ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt kluba mērķa sasniegšanu un uzdevumu realizēšanu.

Rekvizīti biedra naudas iemaksai:

Latvijas Universitātes Absolventu klubs

Vienotais reģistrācijas numurs
40008243847
Bankas BIC kods
HABALV22
Konta numurs
LV22HABA0551041181262