Projekti

 • LU Absolventu kluba pasākumu un aktivitāšu plānojums 2018. gadam

  Lejupielādēt
 • Absolventu domnīcas Ceļa karte

  Mārtiņš Brencis, Gunārs Elksnis, Rihards Blese, Kirils Solovjovs. Iesaisties, ja Tev rūp studiju kvalitāte!

  Kas ir izdarīts? 2016.gada Absolventu kluba domnīca sagatavoja Ceļa karti – ieteikumus Latvijas Universitātes izcilībai trijās jomās – starptautiskajā konkurētspējā, darba tirgū un zinātnē. Kluba pārstāvji vairākās tikšanās reizēs iepazīstināja LU Stratēģijas padomi ar Ceļa karti. Ceļa karte ir nosūtīta LU vadībai un visiem LU Senāta stratēģijas komisijas locekļiem. Par Ceļa kartes ieteikumiem Klubs kopš 2017.gada augusta reizi mēnesī tiekas ar LU atbildīgo departamentu vadītājiem.

  Kas pašlaik notiek? Ir panākta vienošanās ar LU vadību, ka Kluba pārstāvji tiks iesaistīti studiju kvalitātes procesos – studiju programmu ideju un koncepciju izvērtēšanā, kā arī studiju regulējošo dokumentu izstrādē.

 • Absolventu diena

  Gunārs Elksnis, Brigita Zutere, Egita Gaile, Līva Immermane. Iesaisties, ja vēlies organizēt šo pasākumu!

  Kas ir izdarīts? 2017.gada 19.maijā noorganizēta pirmā Absolventu diena LU Botāniskajā dārzā – izglītojoši un izklaidējoši informatīvs pasākums dārza svētku formātā dažādu paaudžu absolventiem. Mūzika uz lielās skatuves, humora priekšnesumi, nopietno sarunu telts, augu atpazīšanas darbnīca, studentu stāsti un solīda sabiedrība.

  Kas pašlaik notiek? Ir panākta konceptuālā vienošanās ar LU vadību par nākamās Absolventu dienas organizēšanu LU Botāniskajā dārzā 2018.gada 18.maijā.

 • Absolventu taka

  Mārtiņš Brencis, Mārtiņš Gills, Pēteris Jurčenko, Oskars Brikšis, Aija Brikše. Iesaisties, ja esi arhitektūras, pilsētplānošanas, ainavu, mākslas vai vienkārši labas gaumes eksperts!

  Kas ir izdarīts? Absolventu taka ir iecerēta kā mūsu tikšanās vieta LU Botāniskajā dārzā, kas sastāvētu no dažādiem brīvi pieejamiem vides un labiekārtošanas objektiem (pati taka īpaši iekārtota celiņa veidā, soliņi, zviļņi, saules pulkstenis un zaļais teātris kā skatuve dažādiem pasākumiem). Ziedošanas kampaņas ietvaros Absolventu dienā un ar platformas ziedot.lu.lv starpniecību 2017.gada rudenī savākti nepilni astoņi tūkstoši euro Absolventu takas idejas īstenošanai.

  Kas pašlaik notiek? Kluba pārstāvis Oskars Brikšis ir iekļauts LU Botāniskā dārza attīstības un mākslinieciskajā padomē, kas rūpēsies par vienotu šīs teritorijas vīziju. 2017.gada oktobra beigās noslēgsies LU Botāniskā dārza teritorijas plānojuma izstrāde, kur būs redzams precīzs takas izvietojums. Kopā ar LU fondu plānota Absolventu takas ziedošanas kampaņa (populāru absolventu publisks aicinājums ziedot takai un tikties Absolventu dienā).

  Kas vēl ir jāizdara? Jānoslēdz juridiska vienošanās ar LU par Absolventu takas īstenošanu. Jāizstrādā takas tehniskais projekts, jāizstrādā tāme, jāpiesaista finansējums takas pirmās kārtas īstenošanai, jāizbūvē takas pirmā kārta.

 • Izlaiduma diena

  Ariana Župika

  Kas ir izdarīts? Klubs sadarbībā ar LU fakultātēm sveica LU absolventus 2016.gada izlaidumā ar mērķi uzrunāt absolventus arī pēc studiju noslēguma palikt LU akadēmiskajā saimē un iesaistīties Klubā kā vietā, kur var turpināt darboties LU sabiedriskajā un akadēmiskajā dzīvē.

  Kas pašlaik notiek? Klubs 2017.gada rudenī sadarbībā ar LU organizē Kluba identitātes suvenīru iepirkumu, lai katram nākamā izlaiduma LU absolventam pasniegtu kādu ar LU vai ar Klubu saistītu jauku un mīļu sīkumu, piemēram, piespraudi vai uzlīmi ar Kluba simboliku.

  Kas vēl ir jāizdara? Jātiekas ar LU fakultātēm, jāsaprot līdzšinējās LU izlaidumu tradīcijas un jāvienojas par Kluba iesaisti un dalību absolventu izlaidumu organizēšanā.

 • LU akadēmiskā balle

  Mārtiņš Brencis

  Kas izdarīts? 2016.gada akadēmiskajā ballē Klubs kopā ar LU fondu organizēja ziedojumu piesaisti LU Botāniskā dārza Absolventu takai. 2017.gada Klubs kopā ar LU fondu organizēja foto stūrīti LU absolventiem.

  Kas būs jādara? Kopā ar LU vadību un LU fondu jāplāno nākošā LU akadēmiskā balle 2018.gadā. Aktīva Kluba pārstāvju dalība gada svinīgākajā LU saimes pasākumā sniedz Klubam atpazīstamību gan LU, gan sabiedrības vidū kopumā.