LU ABSOLVENTU TAKA
19 Mai

Absolventu diena

Paldies visiem, kas mums pievienojās uz pirmo Absolventu dienu! LU Botāniskajā dārzā. Tiksimies jau pavisam drīz — 2018. gada 19. maijā!

Laimdota Straujuma

Laimdota Straujuma

Saeimas deputāte, LU absolvente

“LU ir būtiski paplašināt darbību mūžizglītības jomā, piemēram, organizēt LU mācībspēku mūžizglītību. Turklāt ne tikai specialitātēs, bet “modernajā” domāšanā (digitālā izglītība daudz augstākā līmenī, radošās industrijas, likumsakarības, procesi, emocionālā un sociālā inteliģence, sabiedrības vēlmju izpratne).”

Jānis Priede

Jānis Priede

LU EVF prodekāns, asociētais profesors, LU absolvents

“Jāveicina pētniecības rezultātu komunikācija sabiedrībā – masu medijos.”

Emīls Sjundjukovs

Emīls Sjundjukovs

Start (IT) fonda vadītājs, Elektroniskas un datorzinātņu institūta zinātniskais asistents

“Organizēt "Science Fair" - zinātnisko projektu festivālu, kas būtu iespēja zinātniekiem, kā arī studentiem prezentēt savas iestrādes. Tā kļūtu par tikšanās platformu ar potenciāliem investoriem un industrijas pārstāvjiem, kas veicinātu sadarbību un pētniecisko rezultātu pielietojumu.”

Arta Biruma

Arta Biruma

VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” valdes locekle, LU absolvente

“Uzņemt augstskolā studentus atbilstoši viņu spējām un talantiem. Izstrādāt metodoloģiju kā atlasīt katrai studiju programmai atbilstošākos studentus.”

Guntars Kitenbergs

Guntars Kitenbergs

LU FMF Fizikas nodaļas vadītājs, LU absolvents

“LU zinātnei ir labs līmenis arī starptautiskā mērogā - ar to ir pamats lepoties un par to stāstīt, vienlaikus neaizmirstot par attīstību. Ir svarīgi nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību un publicitāti par LU zinātni gan latviešu, gan angļu valodā.”

Inna Šteinbuka

Inna Šteinbuka

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja

“Mans priekšlikums ir apzināt LU absolventus no ārzemēm, kuri vēlas sadarboties un atbalstīt LU, identificēt sadarbības sfēras un veicināt reālo sadarbību (vieslekcijas, prakses vietas, u.c.).”

Jurģis Šķilters

Jurģis Šķilters

LU SZF profesors

“Iesaku LU tuvāko 10 gadu laikā ieviest 3-5 jaunas zinātņu nozares un vairāk atbalstīt starpdisciplinārus pētījumus. Kopējā zinātnes attīstībā visnozīmīgākā tendence ir tieši starpdisciplināri pētījumi.”

Līna Dzene

Līna Dzene

SIA "Dynamic University" vadītāja

“Prestižs un lojalitāte – sākas ar augstiem standartiem, kas tiek 100% ievēroti visā LU.”

Ingus Bērziņš

Ingus Bērziņš

Delfi galvenais redaktors, LU absolvents

“Pārtraukt atkarību no nepieciešamības piesaistīt pēc iespējas vairāk studentu, jo kvantitāte nogalina izcilību un samazina iespēju sagatavot labas raudzes speciālistus.”

Inese Olafsone

Inese Olafsone

Latvijas Darba devēju konfederācijas Tautsaimniecības eksperte

“Mūsdienās vairs nekas nav lokāls, viss ir izgājis ārpus robežām, un arī augstākajai izglītībai ir jābūt globālai.”

20 Jan

Par Sarunu vakaru

Paldies visiem, kas ieradās uz LU Absolventu kluba Sarunu vakaru 13.01.17. un iesaistījās diskusijā! Pasākuma gaitā pārliecinājāmies un izjutām, ka vārds ir enerģija, enerģija ir spēks, bet spēks ir virzība.

Absolvent, aicinām arī Tevi aktīvi iesaistīties šādos projektos:

  • * Absolventu diena (egita.gaile@absolventuklubs.lv);
  • * Student and Alumni Meetings (mrlibietisarturs@gmail.com)
  • * LU Absolventu kluba domnīcas Ceļa kartes īstenošana stratēģiskajos un izglītības kvalitātes jautājumos (lina.dzene@dynamicuniversity.eu)
26 Oct

Par Starptautisko studentu pasākumu

2016.gada 11.oktobrī LU Studējošo pašpārvalde un LU Absolventu klubs rīkoja iepazīšanās pasākumu LU pilna laika ārvalstu studentiem. Studentiem bija iespēja iepazīties ar Hosamu Abu Meri, Saeimas deputātu, kurš Latvijā ieradās 1993.gadā no Libānas kā medicīnas students. Šis bija pirmais pasākums, kura mērķauditorija bija tieši pilna laika ārvalstu studenti, un šādus pasākumus plānots turpmāk rīkot reizi mēnesī ar mērķi iepazīstināt studentus ar karjeras iespējām Latvijā pēc studiju pabeigšanas.