'
n/a
24 Okt

Diskusija "Lielākie LU īstemiņa izaicinājumi"

Šī gada 24. oktobrī, Profesoru klubā, norisinājās diskusija "Lielākie LU īstermiņa izaicinājumi". Diskusijas dalībnieki: Pedagoģijas, mākslas un psiholoģijas fakultātes dekāne, profesore Malgožata Raščevska, Medicīnas fakultātes dekāns, profesors Valdis Folkmanis, Juridiskās fakultātes dekāne, asociētā profesore Anita Rodiņa un Sociālo zinātņu fakultātes dekāns, profesors Jānis Ikstens.

Uz tikšanos nākamajos pasākumos!

Laimdota Straujuma

Laimdota Straujuma

Saeimas deputāte, LU absolvente

“LU ir būtiski paplašināt darbību mūžizglītības jomā, piemēram, organizēt LU mācībspēku mūžizglītību. Turklāt ne tikai specialitātēs, bet “modernajā” domāšanā (digitālā izglītība daudz augstākā līmenī, radošās industrijas, likumsakarības, procesi, emocionālā un sociālā inteliģence, sabiedrības vēlmju izpratne).”

Jānis Priede

Jānis Priede

LU EVF prodekāns, asociētais profesors, LU absolvents

“Jāveicina pētniecības rezultātu komunikācija sabiedrībā – masu medijos.”

Emīls Sjundjukovs

Emīls Sjundjukovs

Start (IT) fonda vadītājs, Elektroniskas un datorzinātņu institūta zinātniskais asistents

“Organizēt "Science Fair" - zinātnisko projektu festivālu, kas būtu iespēja zinātniekiem, kā arī studentiem prezentēt savas iestrādes. Tā kļūtu par tikšanās platformu ar potenciāliem investoriem un industrijas pārstāvjiem, kas veicinātu sadarbību un pētniecisko rezultātu pielietojumu.”

Arta Biruma

Arta Biruma

VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” valdes locekle, LU absolvente

“Uzņemt augstskolā studentus atbilstoši viņu spējām un talantiem. Izstrādāt metodoloģiju kā atlasīt katrai studiju programmai atbilstošākos studentus.”

Guntars Kitenbergs

Guntars Kitenbergs

LU FMF Fizikas nodaļas vadītājs, LU absolvents

“LU zinātnei ir labs līmenis arī starptautiskā mērogā - ar to ir pamats lepoties un par to stāstīt, vienlaikus neaizmirstot par attīstību. Ir svarīgi nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību un publicitāti par LU zinātni gan latviešu, gan angļu valodā.”

Inna Šteinbuka

Inna Šteinbuka

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja

“Mans priekšlikums ir apzināt LU absolventus no ārzemēm, kuri vēlas sadarboties un atbalstīt LU, identificēt sadarbības sfēras un veicināt reālo sadarbību (vieslekcijas, prakses vietas, u.c.).”

Jurģis Šķilters

Jurģis Šķilters

LU SZF profesors

“Iesaku LU tuvāko 10 gadu laikā ieviest 3-5 jaunas zinātņu nozares un vairāk atbalstīt starpdisciplinārus pētījumus. Kopējā zinātnes attīstībā visnozīmīgākā tendence ir tieši starpdisciplināri pētījumi.”

Līna Dzene

Līna Dzene

SIA "Dynamic University" vadītāja

“Prestižs un lojalitāte – sākas ar augstiem standartiem, kas tiek 100% ievēroti visā LU.”

Ingus Bērziņš

Ingus Bērziņš

Delfi galvenais redaktors, LU absolvents

“Pārtraukt atkarību no nepieciešamības piesaistīt pēc iespējas vairāk studentu, jo kvantitāte nogalina izcilību un samazina iespēju sagatavot labas raudzes speciālistus.”

Inese Olafsone

Inese Olafsone

Latvijas Darba devēju konfederācijas Tautsaimniecības eksperte

“Mūsdienās vairs nekas nav lokāls, viss ir izgājis ārpus robežām, un arī augstākajai izglītībai ir jābūt globālai.”

12 Okt

LU Studentu un absolventu Rudens talka 2019

Lai ražīgi turpinātu iesākto jauno rudens semestri, Latvijas Universitātes (LU) studenti, mācībspēki, absolventi ar ģimenēm un citi interesenti laipni aicināti pievienoties ikgadējai Rudens talkai LU Botāniskajā dārzā

Absolventu un studentu talkas ietvaros talciniekiem būs iespēja apmeklēt arī Absolventu taku - par absolventu ziedojumiem 2018. gadā atklātu labiekārtošanas objektu LU Botāniskajā dārzā. Talkas laikā atklāsim Absolventu takas otro kārtu - par A/S Balticovo ziedojumu iegādātos krēslus.

24 Okt

Diskusija "Lielākie LU īstemiņa izaicinājumi"

Šī gada 24. oktobrī, Profesoru klubā, norisināsies diskusija "Lielākie LU īstermiņa izaicinājumi", paneļdiskusijas formātā. Diskusijā piedalīsies: Pedagoģijas, mākslas un psiholoģijas fakultātes dekāne, profesore Malgožata Raščevska, Medicīnas fakultātes dekāns, profesors Valdis Folkmanis, Juridiskās fakultātes dekāne, asociētā profesore Anita Rodiņa un Sociālo zinātņu fakultātes dekāns, profesors Jānis Ikstens.

Ziņu lapu arhīvs